Artvin HOPA Yabanmersini Blueberry  Mavi Yabanmers
ANASAYFA FOTO GALERİ VİDEOLAR RSS KAYNAĞI ÜRÜNLERİMİZ ÖDEME BİLGİLERİ SİPARİŞ FORMU İLETİŞİM

::::.....YENİ SİTEMİZ...:::::

yabanmersini

:::....DOST SİTELER....::: 

TARİH SAAT

Fizibilite Raporu II

Fizibilite Raporu II

Tarih 25 Nisan 2017, 13:34 Editör Sinan LOKUMCU

YABANMERSİNİ FİZİBİLİTE RAPORU II

1.5.4. Toprak :

Likapa (Yaban mersini) organik maddece zengin ve asitli toprakları sever. Yetiştiricilik için doğal yaşam alanları veya buralara yakın yerler tercih edilmelidir.

 Likapa, saçak kök miktarı çok fazla olan yüzlek kök yapısına sahip bir bitkidir. Toprak tipine bağlı olarak kökleri 1 metre derine inebilmektedir. Asıl görev yapan kökler toprak tabakasının üstten 25-30 cm’lik kısmında yer alır.

Likapa fidanlarının dikiminden en az 6 ay önce bahçe toprağı tahlil ettirilmeli ve pH’nın ayarlanması için gerekiyorsa 6 ay önceden kükürt uygulaması yapılmalıdır. Toprak pH’sı 5.5’in üzerinde ise kükürt uygulaması yapılarak toprak asitliği değiştirilebilir. Kükürt uygulaması ile kireçli toprakları yaban mersini yetiştiriciliğine uygun hale getirmek mümkün değildir. Dikim yapılacak toprağın pH değeri 3.7’den aşağıda ise bu durumda kireçleme tavsiye edilebilir. Yüksek boylu çalı formundaki likapalar için en uygun pH değeri 4.0-5.2 arasındadır ve optimum pH değeri  4.5’tir. Yaban mersini bahçesindeki toprağın pH değerinin yüksek olduğu durumlarda demir ve çinko eksikliği ortaya çıkar ve bu olay, yeni gelişen organları etkileyerek bitkinin gücünün kaybolmasına sebep olur.

 1.5.5. Dikim, Aralık ve Mesafeler :                                    

 Bölgede kış soğukları ile muhtemelen don olaylarına bağlı olarak dikim ilkbaharda yapılabilir. Fidanlar fidanlıktaki veya saksıdaki derinlikleri kadar derine dikilmelidir. Derin dikim yapılmamalıdır. Dikim sonrası sıra boyunca 60-120 cm genişliğinde ve 15-20 cm kalınlığında maçlama yapılmalıdır.

 Likapa yetiştiriciliği yapılan ülkelerde dikim mesafesi sıra üzerinde 120 cm, sıralar arasında ise 300 cm olup,bu aralık ve mesafeler 150 ile 300 cm’ye kadar çıkarılabilmektedir. Likapa yetiştirilicinde likapa sıraları arasındaki mesafe 250 cm’den  daha az olmamalıdır. Bu mesafe hasat sırasında işçilerin rahat çalışabilmesi için gereklidir.

Doğu Karadeniz bölgesinde güneşin az olmasından dolayı  meyvelerin güneş ışığından faydalanması için sıra üzeri en az 150 cm arası , sıralar arası mesafe  250 cm – 300 cm arasında olması  gerekmektedir. Sıra aralarının yönünün  güney-doğu yönünde olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Güneş ışığının sıra aralarına girmesi açısından  bu dikim şekli önerilmektedir.  

 Örnek tarla 30 metre Boyuna ve 33,5 metre enine  toplam 1.005 m² tarla olarak düşünürsek


Örnek tarlada enine 23 sıra  boyuna 12 sıra dikim yapılabilmektedir. Maksimum ekilmesi  gereken fide sayısı 265 adet  olmalıdır. Fakat tarla yapısına ve tarlada setlerin oluşma durumuna göre bu sayı 250 -300 adet arasında değişiklik göstermektedir.

 1.5.6. Gübreleme :

 Likapa yetiştiriciliğinden beklenen sonucu almak için sıkça fakat azar azar gübreleme yapılmalıdır. Likapa bitkisi aşırı gübrelemeden zarar görür, hatta ölebilir. Bu konuda en ideali, başlangıçta azar azar gübre vermek ve yetiştiricilikte tecrübe sahibi oldukça kullanılan gübre tipi ile toprak yapısına bağlı olarak gübre miktarını artırmaktır. Yaban mersini, kolay çözünen ve sıvı gübrelere karşı son derece hassastır. Gübreler, bitkinin kök bölgesinde belli bir noktaya yoğunlaşacak şekilde verilmemelidir. Azotu nitrat şeklinde içeren gübreler likapaya asla verilmemelidir.  Üre, kükürtle kaplanmış üre ve amonyum sülfat uygun olan gübrelerdir.

 Likapa fidanları dikilirken açılan dikim çukuruna ticari gübre konulmaz. Dikim sonrası yapılan sulama veya yağan yağmurlarla toprak iyice sıkıştıktan sonra bitki başına %2 oranında magnezyum içeren 12-4-8 gübresinden 30 g. verilir. Üre, organik kaynaklı veya amonyak formunda azot kullanılmalıdır. İlk yıllarda sulamanın fazla yapılması ve drenaj da iyi ise yavaş çözünen azotlu gübreler tercih edilmelidir. Gübre, bitkinin kök kısmından itibaren 60 cm uzağında açılan çiziye verilmelidir. Bu işlem Nisan, Haziran, Eylül ve Ağustos aylarında tekrarlanır. Malçlama amacıyla kullanılan materyaller hem fazla miktarda kullanılmış hem de kalın olarak serilmiş ise bitki başına 30 g. yerine 45 g. gübre verilmelidir. İkinci yıl, bitkinin dip kısmından itibaren 1 m uzakta açılan dairesel çiziye 12-4-8 gübresinden bitki başına 60 g. olacak şekilde gübreleme yapılır. Üçüncü ve daha sonraki yıllarda, bitkinin dip kısmından 120 cm uzakta açılan dairesel çiziye veya bitkilerden 90-120 cm uzakta açılan banda uygulanmak suretiyle, bitki başına 90 g. olacak şekilde gübre verilir.

 1.5.7. Sulama :

 Verim çağına ulaşmış olan bir yaban mersini bitkisi yıllık olarak 2540 mm suya ihtiyaç duyar. Bu suyun büyük kısmı yağmurlarla karşılanmalıdır. Verime yatmış bir yaban mersini bitkisi mart ayı boyunca yaklaşık olarak 15.3 mm suya ihtiyaç gösterir. Bu suyun sulamalarla veya yağmur suyu ile temin edilmesi gerekir. Yaban mersini’nde iyi bir büyüme ile sürekli verim için büyüme periyodunca toprak neminin uygun seviyede tutulması gerekir ve sulama yapılmalıdır. Su, bahçeye yeni dikilmiş olan yaban mersini fidanlarının canlılığı için son derece kritiktir. Yaban mersini kökleri yüzlek ve çoğunlukla saçak köklerden oluşur. Bitkide kuvvetli bir gelişmenin olabilmesi için dikimi takip eden ilk 2 yıl boyunca haftada 25.4-82.6 mm suya ihtiyaç vardır. Karadeniz Bölgesinde ilk bahçe tesis aşaması olan 1-2 yıl hariç sulama yapılmaksızın likapa yetiştiriciliği yapılabilmektedir.

 1.5.8. Budama :

 likapalarda budama dikim ile başlar ve her yıl ilkbahar öncesi gözler uyanmadan tekrarlanır.likapalar diğer meyve türlerine göre çok daha az budamaya ihtiyaç duyduklarından budama çok önemlidir. Likapalar, yeni sürgün oluşumu ve bol meyve için budanırlar budama zamanı çiçeklenme periyodu üzerine etkilidir. Sonbaharda budanan likapalar ilkbahar öncesi budananlara göre daha geç çiçek açarlar. Bu durum ilkbahar geç donlarının zarar riskini azaltır. Ancak sonbaharda budananlar aşırı kış soğuklarından zarar görebilir. Budama yapılmayan bitkiler erkenden uyanır ve geç soğuklardan zarar görür. Gözler kabarmaya başlayınca veya  çiçeklenme meydana geldiğinde asla budama yapılmaz.

 1.5.9. Çoğaltma :

 Bilindiği gibi bölgemizde 3 tür çoğaltma şekli yaygın şekilde kullanılmaktadır.

1- Daldırma çoğaltma ( kalem çoğaltma )

2- Aşı ile çoğaltma

3- Mikro Çoğaltma

1-  Daldırma çoğaltma ( kalem çoğaltma ): Karadeniz yöresinde genellikle tüm bitkiler daldırma çoğaltma ile çoğaltılmaktadır. Çoğaltma yapılırken çoğaltma yapılaçak meyvenin genç sürgünlerinden 20-30 cm uzunluğunda çelikler kesilerek özel hazırlanmış topraklara veya nemli topraklara daldırılarak köklenmesi beklenir köklenen çeliklerden çoğaltma yapılmaktadır. Yöremizde kivi bitkisi genellikle bu tür çoğaltma şekliyle çoğaltılmıştır. Kivi bitkisinden alınan çeliklerin % 70-80 ‘i yaşamaktadır.

 Daldırma çoğaltma yapabilmek için iyi bir ortamın hazırlanması gerekmektedir. Sera ortamı , sisleme sulama, köklendirme hormonu  ve perlit ortamı hazırlanarak yapılacak çoğaltma tutma oranını artırmaktadır.

 2- Aşı ile çoğaltma : Karadeniz yöresinde genellikle yabani meyvelerin genç dallarına aynı meyvenin ehlisi ( verimlisi) aşılanarak çoğaltma işlemi yapılmaktadır. Likapa üzerinde yapılan çalışmalarda likapa yaban meyvesine yılın her ayı aşılama denenmesine rağmen bu aşılamalar başarısız olmuştur. Likapa meyvesi aşılama yöntemiyle çoğaltılmamaktadır.

 3 Mikro çoğaltma ( Kök hücre çoğaltması ): likapa üzerinde yapılan çalışmalarda mikro çoğaltma ile yapılan çoğaltmaların adaptasyonu ve gelişmesinin mükemmel olduğu gözlemlenmiştir.

1.5.10. Hastalık ve Zararlılar :

 A) Mantari Hastalıklar

 Likapadaki mantari hastalık riski diğer birçok üzümsü meyveye göre çok daha azdır.

Mantari hastalıklardan

-          Mumlu tane hastalığı (Monilia vaccinii-corymbosi)

-          Pomopsis kanser ve dal yakınlığı (Phomopsis vaccinii)

-          Fitofitora kök çürüklüğü (phtophtora cinnamoni )

-          Meyve çürüklüğü

                   Antraknoz (Colletotrichum gloesporioides)

                   Alternaria (Alternaria alternata )

 B) Virüs Hastalıkları

Likapalarda sıkıntı yaratan virüs hastalıkları bulunmaktadır. Bunlar,

-          Likapa scorch virüsü

-          Kısa bağcık virüsü

-          Likapa yaprak benek virüsü

-          Nekrotik halkalı benek virüsü

-          Kırmızı halkalı benek virüsü

 

C) Zararlılar

Doğrudan meyve ile beslenerek ürün kaybına sebep olan zararlılar

-          Kanberi meyve kurdu

-          Likapa kurtçuğu

-          Kiraz kurdu

-          Erikli hortumlu böceği

 Virüs veya mikroplazma benzeri organizmalara vektör görevi yaparak veya yapraklarla beslenerek bitkiye zarar verip indirekt olarak meyve miktarını azaltan zararlılar

-          Sivri burunlu yaprak delenler

-          Kabuklu bitler

-          Likapa tomurcuk delen

-          Likapa gövde delen   

 1.5.11. Hasat :

 likapa meyveleri salkım şeklinde oluşur ve bir salkımda genelde 5-100 dane (berry) meydana gelir. Likapa meyveleri çeşide, budamada bırakılan odun tipine ve iklime bağlı olarak 4-12 hafta içinde olgunlaşırlar. Olgunlaşma sırasında meyveler yumuşar, reklenme artar, tatlanma meydana gelir ve taneler irileşir. Klimakterik olan likapa meyveleri pembe iken toplansalar da olgunlaşmaya devam eder.ancak tam olgunlaşmadan toplanan meyvelerin kaliteleri sürgünler üzerinde olgunlaşanlara göre daha düşüktür.

 Likapa meyveler farklı zamanlarda olgunlaştıkları için olgunlaşma periyodu  boyunca haftada en az bir kez hasat yapılmalıdır. El ile hasatta olgun meyveler başparmak ile işaret parmağı yardımıyla salkımdan ayrılarak avuç içine doğru yuvarlatılmalıdır. Böylece olgunlaşmış taneler salkımda kalır, hasat edilen taneler yara-bere almadan toplanmış olur.hasat sırasında her iki elin de serbest hareket edebilmesi amacıyla sırt veya bele takılabilen kapların kullanılmasında yarar vardır. Meyveler taze tüketime sunulacaksa doğrudan satılacakları kutular içinde toplanmalıdır. Hasadı yapan kişi mümkün mertebe en az taneyi avucunda biriktirmelidir. Böylece meyveler ezilmez, bozulmaz ve tanelere çekici, sağlıklı görüntü veren pus tabakası silinmez. Taze olarak tüketilecek likapa meyvelerine  bir örnek, mavi renkli, dolgun, sert, hasarsız ve temiz olmalıdır. Likapa meyveleri genel olarak 0,5 litrelik plastik, karton, ağaç kaplama veya kağıt hamurundan yapılmış olan kaplara doldurulur. Kabın üzerine gerilecek olan şeffaf film, su kaybını azaltırken meyveleri tozdan korur ve güzel görünmesini sağlar. Bu kaplar daha sonra bir sırada 12 paket alan odundan yapılmış kafesli sandıklara doldurulur.düz ve teraslanmış alanlarda  likapa hasat makineleri kullanılabilir. Hasat makinelerinin ekonomik olması için bahçenin en az 50 da olması gerekir. Ancak , makineli hasatta meyveler zarar görebileceği olgunlaşmamış meyveler de toplanabileceği ve meyvelerin raf ömrü azalacağı için işgücünü ucuz olduğu yerlerde el ile hasat tavsiye edilmelidir. Likapalar yağmurlu havalarda hasat edilmez ve hasat sonrası ön soğutma yapılarak meyvelerin bahçe sıcaklığının düşürülmesi gerekir. Böylece meyvelerin raf ömrü artmış olur.

 1.6. Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Diğer Ürünlerle  Karşılaştırılması :

 Ekonomik olarak Karadeniz bölgesinde yetiştirilen tarımsal ürünleri karşılaştırdığımızda Yaban mersini başta olmak üzere üzümsü meyvelerin çok üstün olduğu görülebilmektedir. Nitekim 2007 yılında iç piyasaya taze ve dondurulmuş (şoklanmış) olarak sunduğumuz Yaban mersini meyvesinin kilosu toptan 5,250 YTL’ye satılmaktadır. Çiftçi bahçesinden çıkış fiyatı olan bu değer, yaban mersininin ORGANİK ÜRÜN kapsamında satışa sunulması ile çok daha yukarılara çıkacaktır. Çünkü Birleşik devletlerden ithal edilerek İstanbul’daki gros marketlerde satışa sunulan ve ilaç ile ticari gübre kullanılan yaban mersini meyvesinin 250 gramı 5,00 YTL’ye satılmaktadır.

Bölgede üretilen diğer ürünler olan fındık, çay ve kivinin ciddi alternatifi olan likapa getirisiyle tercih nedeni olacaktır.

 


1 dönüm likapa tarlasında dünya ortalaması 3,500 kg olup, örnek tarlamızda  265 adet  fidan dikileceği  ve 1 adet fidenin verim ve türüne göre  5-10 kg arasında ürün vereceği  varsayılarak 1 dönüm tarlada  minimum 1.500 kg likapa üretileceği hesaplanmaktadır. Doğu karadeniz’in iklim ve toprak yapısında 7-8 yaşında bir likapa meyvesinin 10 kg ve üzeri meyve vereceği düşünülmektedir.

Trabzon Carfur markette ( 2006 fiyatlarıyla ) 1 kg likapa 38 YTL’ye satılmaktadır.

1.7. Dünyada likapa Üretimi ve ekili Alan Miktarları  

 İstatistiklere göre 2005 yılında Dünya’da 51.870 hektar’lık bir alanda 241.110 tonluk likapa (Yaban mersini) üretilmektedir. Bu üretim içinde 123.000 ton ile Amerika ilk sırayı alırken 81.900 ton ile Kanada ikinci sırada ve 15.000 ton ile Polonya üçüncü sırada yer almaktadır. Ekiliş alanı olarak 26.900 hektar ile Kanada ilk sırada iken bunu Amerika 17.000 ton , Polonya 3.600 ton ve Hollanda 1.000 ton ile  takip etmektedir. Hollanda, Lituanya, Romanya, Yeni Zelanda, İsveç, İtalya ve Özbekistan’da da yetiştirilen likapanın kültürü Şili’de yapılmaya başlanmıştır. Dekara verim ise ağırlıklı olarak 2.500 kg  ile 5.000 kg arasında değişmektedir. Ancak Amerikada 7.235 Kg ve Romanya’da 6.665 Kg  verime ulaşılmıştır.  Dünyada en lüks ve en değerli meyvelerden biri olan likapanın üretimi ihtiyacın çok altındadır. Türkiye’de ise hiç üretimi yapılmadığı için  piyasası tamamen boştur. Nitekim ilk kez  2002 yılında Rize / İkizdere İlçesinde üretilen likapa meyveleri  çok kısa sürede tüketilmiş, ülkenin dört bir yanından yıl boyunca ürün talepleri alınmıştır. Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde yabani olarak yetişmekte olan likapanın kültür çeşitlerinin bölge çiftçisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından başlatılmış, TÜBİTAK ve DPT tarafından yapılan çalışmalara destek alınmıştır. Böylece Karadeniz Bölgesinde ürün çeşitliliğine Yaban mersini yani likapa da eklenmiş olacak ve bu ürüne dayalı yeni sanayi kurulabilecektir.1.8. Likapanın Faydaları :

•    Yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal giderici özellik taşımaktadır.
•    Yaban mersini çayının bayanlarda özel günlerin etkisini azalttığı ve düzene sokmaktadır.
•    Yaban mersini çayının idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi göstermektedir.
•    Kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktive etmektedir.
•    Anti kanserojen ve antioksidan özelliğe sahiptir.
•    Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar.
•    Taze olarak yenildiğinde kanı temizler.
•    Besleyici olmasına rağmen kalori ve sodyum içeriği düşüktür.
•    Kan şekerini düşürür
•    Bağırsak metabolizmasını düzenleyen lifli özelliği vardır.
•    Kan kolesterolünü düşürür.
•    Pektin içeriği yüksektir.
•    Kalp krizi riskini azaltır.
•    Gece görüş kabiliyetini artırır.
•    HIV VİRÜSÜNÜN tekrarlanmasını azaltır.
•    Damar elastikliği ve gözlerin geçirgenliğini artırır
•    Vücutta biyoaktif madde olarak kullanılan polifenoller, aktokyaninler, flavanoller ve tanenlerce zengindir.
•    Kansere karşı savaşan ELLAGIC-ASİT içeriği oldukça yüksektir.
•    Diyetlerin sağlıklı ve çok değerli bir parçasıdır.
•    Göz yorgunluğunu giderir, miyopluk ve şeker hastalığından kaynaklanan görme bozukluklarını engeller. Kamaşma, kılcal damar çatlaması ve gece körlüğünü ortadan kaldırır.
•    Kabızlık, bulantı, mide kramplarını ve ülseri önler.
•    Damar sertliği oluşumunu engeller.
•    Varis ve basur’u (hemoroit) iyileştirir.
•    Sakinleştirici özelliği vardır.
•    Ağız içi yaralarını iyileştirir.
•     İltihaplar için dezenfektan özelliği taşır potasyum içeriği son derece yüksektir
•    Araştırmalara göre günde bir kâse yaban mersini, yaşlılık nedeniyle oluşan tahribatı önleyip hafızayı güçlendiriyor.
•     Araştırma yapan bilim adamları, özel günleri ‘unutmayı’ alışkanlık haline getirenlere de bol bol yabanmersini yemelerini tavsiye ediyor...


1.9.   Likapa Çeşitleri :

Earliblue :  Çalıları kuvvetli gelişir, dik büyüme gösterir ve verimlidirler. Meyve salkımı seyrek ve orta büyüklüktedir. Taneleri orta iri, açık mavi renkte, sert, çatlamaya karşı dayanıklı, sap çukuru yara izi orta büyüklükte, tadı güzel, tatlı ve aromatik. Meyveleri erken olgunlaşır, olgunlaşan meyveler hemen salkımdan kopmaz, yola dayanıklıdırlar. Taze tüketime veya KÜKET sistemine uygundur.

Bluetta : Çalıları nispeten kuvvetli, sık ve yayvan gelişme gösterir. Verimliliği süreklilik arz eder. Earliblue çeşidine göre soğuk şartlara ve kış soğuklarına dayanımı daha yüksektir. Meyve salkımı seyrek, taneleri açık mavi renkte, sert, orta büyüklükte ve kenarları belli olan sap çukuru yara izine sahiptir. Tadı vasat-iyi arasında değişme gösterebilmektedir.

Duke : Çalıları kuvvetli, dik ve açık gelişme gösterir. Verimliliği süreklidir. Taneleri orta irilikte, açık mavi renkte ve sert olup sap çukuru yara izi küçüktür. Tadı vasattır ve depolandıktan sonra daha aromatik bir hal alır. Meyveleri sert olup yola dayanıklıdır ve taşımaya iyi gelirler.

Spartan : Kuvvetli gelişen çalıları dik ve açık büyüme gösterip verimlidirler. Taneleri çok iri, açık mavi renkte, sert, sap çukuru yara izi orta büyüklükte, tadı ise mükemmeldir. Geç çiçek açarak ilkbaharın erken donlarından zarar görmez. İki hasatta meyveleri toplanabilir. Hafif ve drenajı iyi olan toprakları tercih eder.

Patriot : Kuvvetli gelişme gösteren çalıları dik ve açık büyüme gösterir. Çok verimli bir çeşittir. Meyve salkımı sık olup taneleri çok iridir. Tane şekli hafif basık-düz, orta-mavi renkte, sert, sap çukuru yara izi küçük ve mükemmel bir tada sahiptir. Henüz olgunlaşmamış tanelerin dibi kırmızı (red-back) gözükmektedir. Çok sıcak havalarda meyveleri yumuşayabilmektedir. Aşırı su baskınlarına, donlu ve soğuk havalara toleransı yüksektir. Phytophytora kök çürüklüğüne de dayanıklılık gösterebilmektedir.

Bluejay : Çalıları kuvvetli, dik ve açık büyüme gösterip büyüme hızı oldukça fazladır. Kısmı verimlilik özelliği gösterir. Meyve salkımı seyrek, taneleri orta irilikte, açık mavi, çok sert, çatlamaya dayanıklı, sap çukuru yara izi küçük, hafif tatlı, hafif acı tada sahiptir. Olgunlaşan  meyveler hemen dökülmez ve dalda kaldığı sürece kalitesini korur. Bitkinin taç kısmı çevresinde yer alan salkımlar daha uzun sapa sahiptir. Bu salkımlar üzerindeki meyveler de olağanüstü bir şekilde salkıma tutunduğu için makineli hasat kolay yapılabilmektedir. Tanelerde kalite kaybı olmaz ve yola dayanıklı bir çeşittir.

Toro : Dik ve kuvvetli gelişme gösteren çalılara sahip bir çeşit olup verimliliği yüksektir. Taneleri orta irilikte, sert, açık mavi renkte, sap çukuru yara izi küçük ve tadı güzeldir. İki hasatta toplanabilecek şekilde konsantre olgunlaşma özelliğine sahiptir. Sanayi ve taze tüketim amaçlarına uygun bir çeşittir. Söylentilere göre soğuklara karşı dayanıklılığı yüksektir.

Olympia  : Kuvvetli ve yayvan gelişme gösteren çalıları verimlidir. Taneleri orta irilikte, hafif mavi, ince kabuklu, çatlamaya dayanıklı, sap  çukuru yara izi küçük ve tadı çok iyidir. Meyveleri çatlamaz. Tadı ve aroması mükemmel olduğu için taze tüketime son derece uygundur. Şeker içeriğinin yüksek ve meyve iriliğinin üniform olması dondurularak paketlenmesini kolaylaştırmaktadır. Havalar çok sıcak değilse 1. ve 2. hasatta toplanan ürünler taze olarak pazara gönderilebilir. Çalılarında uygun bir budama yapıldığında makine ile de hasat edilebilir.

Bluecrop  : Kuvvetli gelişen, dik büyüyen çalıları yayvan ve çok verimlidir. Meyve salkımı seyrektir. Taneleri çok iri, açık mavi renkte, sert, çatlamaya karşı dayanıklı, tadı iyi ve hafif aromatiktir. Çok erken toplanan meyveler mayhoş olur  veya meyvenin yarısı mavi renk alırken arka kısmı kırmızı kalır (red-back). Kolay yetişen bir çeşit olmasına rağmen aşırı meyve verme eğiliminde olduğu için düzenli budama ister.

Berkeley  : Çok verimli ile verimli arasında olan çalıları kuvvetli, açık-yayvan arası büyüme gösterir. Meyveleri iri-çok iri, açık mavi renkte, sert, çatlamaya dayanıklı, sap çukuru yara izi küçük-orta büyüklükte, tadı fena değil, acısız, birçok çeşitten daha az asitli ve az aromatiktir. Meyveleri depolamaya uygundur. Kolay yetiştirilen bir çeşittir ancak hafif ve drenajı iyi olan toprakları sever. Gerek taze tüketim, gerek sanayi ve gerekse KÜKET amacına yönelik olarak yetiştirilebilir.

Rubel* : Çalıları kısmen kuvvetli ve orta derecede verimlidir. Taneleri küçük, sert, sap çukuru yara izi küçük, zamanında hasat edilemez veya kuraklık stresi olduğunda dalda kalır, bozulma meydana gelmez. Bluecrop çeşidinden yaklaşık 2 hafta sonra olgunlaşır. Sanayiye son derece uygun bir çeşittir. Soğuğa dayanımı iyidir.

Jersey : Çok kuvvetli gelişme gösteren çalıları dik büyür ve verimli bir çeşittir. Meyve salkımı seyrektir. Tane rengi orta derecede mavi, orta irilikte, sert, çatlamaya dayanıklı, sap çukuru yara izi orta büyüklükte, tadı vasat ve aroması yoktur. Sanayiye uygun bir çeşittir.

Darrow : Çalıları kuvvetli ve dik gelişir. Oldukça ve sürekli verimli bir çeşittir. Meyve salkımı orta büyüklükte ve seyrektir. Taneleri iri, çok iri, açık mavi renkte, sert ve çatlamaya karşı dayanıklıdır. Sap çukuru yara izi küçük-orta büyüklükte, tadı mükemmel, mayhoştur. Taze olarak pazarlarda satılmak veya KÜKET amaçlı olarak kullanıma uygundur.
Elliott : Çalıları kuvvetli, dik büyür ve sürekli verim verme yeteneğindedirler. Meyve salkımı seyrek tanelidir. Taneleri orta iri, açık mavi, sert, sap çukuru yara izi küçük, tadı orta-iyi ve biraz ekşidir. Meyvelerde olgunluk aynı zamanda gerçekleşir.

Draper : Orta mevsim bir çeşittir ve Bluecrop’tan birkaç gün önce olgunlaşır. Dik büyüyen çalıları vardır ve verimliliği yüksektir. Meyveleri açık mavi renkte, oldukça iri ve serttir. Sap çukuru yara izi küçük, kabuğu sert ve asitliği son derece az olan tada sahiptir. Meyve olgunluğu tek bir hasat yapılabilecek şekilde konsantre olmuştur.   

Northland :  Erkenci bir çeşittir ve Bluecrop’tan önce olgunlaşır. Çalıları kuvvetli, sert, kısmen yayvan, 120 cm boylanabilir, yüksek verimlidir. Taneleri orta irilikte, orta mavi renkte, biraz sert, sap çukuru yara izi küçük, tadı iyi ve tatlıdır. Meyveler aynı anda olgunlaşır. Yerel pazarlarda taze tüketime sunulmak veya sanayide kullanıma uygundur. Makineli hasat için sürgünlerin dik büyümesini sağlayacak şekilde budama yapılmalıdır.

Ozarkblue :  Düşük soğuklama isteyen güney orijinli yüksek boylu likapa çeşididir. Bitki boyu 150-245 cm’dir. Olgunlaşması orta-geç dönemde gerçekleşmektedir. Verimi sürekli yüksektir ve bitki başına 7 kg’lık verimi ile diğer birçok düşük soğuklama isteyen çeşidin verimini iki hatta üçe katlamaktadır. Taneleri iri olup 1.4 gram gelmektedirler. Kalitesi mükemmel, raf ömrü ise diğer çeşitlerin çoğuna göre daha iyidir. Bu çeşidin 10 numara olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tadı tatlıdan az asitliye kadar değişir ki bu durum yüksek lezzet dektir.

Bluegold : Jersey ile birlikte geççi bir çeşittir. Çalıları kuvvetli, ancak yavaş gelişme gösterir, verimlilikleri çok yüksektir. Taneleri orta iri, açık mavi, sert, sap çukuru yara izi küçük ve tadı güzeldir. Bluegold, Northland çeşidi ile çok yakın ilişki içindedir. Ancak daha dik büyüme gösteren sürgün habitüsüne sahiptir ve meyvelerinin raf ömrü daha uzundur. Taze tüketime çok daha uygun gibi gözükmektedir.           

Brigitta : Orta geççi bir çeşittir ve Bluecrop çeşidinde ikinci hasat yapıldıktan hemen sonra olgunlaşır. Kuvvetli, hafif yayvan ve 180 cm boyunda çalılara sahiptir. Meyveleri hafif mavi, orta iri, sap çukuru yara izi orta büyüklükte, hafif mayhoş tadda, sap çukuru yara izi küçük ve meyveleri serttir.  

Reka : Erkenci bir çeşittir. Earliblue ile Bluecrop çeşitleri arasında bir dönemde olgunlaşır. Çalıları dik ve çok kuvvetli gelişme gösterir. Verimi aşırı derecede yüksektir. Meyveleri koyu mavi renkte, orta irilikte, sap çukuru yara izi küçük ve meyveler serttir.

Liberty :  Geç mevsim olgunlaşır. Kuvvetli gelişme gösteren hafif yayvan ve uzun meyve salkımları oluşturan çalılara sahiptir. Meyveleri orta – iri arasındadır. Meyve rengi gök mavisi, çok sert, sap çukuru yara izi küçük, harika bir görünümde ve tadı orta-asit karakterdedir.

Legacy : Bluecrop çeşidinde ikinci hasattan sonra olgunlaşır. Orta geççi bir çeşittir. Çalıları dik büyür, açık habitüsü vardır ve çalı boyu 180-200 cm’dir. Taneleri orta irilikte, açık mavi renkte, çok sert ve tadı harika olup sap çukuru yara izi çok küçüktür.

Chandler : Orta geççi bir çeşittir. Çok az yayvan olan çalıları orta derecede kuvvetlidir. İrice olan meyveleri orta büyüklükte sap çukuru yara izine, orta derecede sertliğe, orta derecede renge ve uzun olgunluk sezonuna sahiptir.

Blueray : Orta mevsimde olgunlaşır. Çalıları dik gelişir, çok yan dal oluşturur, kuvvetli ve verimlidirler. Sert, iri, çok açık mavi renkte orta-büyük sap çukuru yara izine sahip ve harika tadı vardır.    


II. PAZAR DURUMU

2.1. Dünya  Pazarı  :
Dünyada likapa yetiştirilen alanlar sınırlı olarak artmaktadır. 1980 yılında 22.340 ha olan likapa ekiliş alanları 2005 yılında 51.870 he’tara ulaşmıştır. Gelecek 10 yıl içerisinde  bu alanlarda %20’lik bir artış beklenmektedir. Çok sınırlı bir artış gösteren dünya likapa alanlarının %10’u Avrupa’da bulunmaktadır. Polonya’da 3.600 he , Almanya’da 1.350 he , İspanya

2.2. Türkiye Pazarı :   
Türkiye’de yaban mersini (likapa) kültürü yapılmadığı için gerek meyvesi gerekse fidanına yönelik Pazar tamamen boştur. Halen iç piyasadaki yoğun meyve ve fidan taleplerine cevap verebilecek bir işletme yoktur. Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarı da yakın pazar olarak değerlendirilebilecektir.

Yaban mersini (likapa) gerek taze, gerek dondurulmuş gerekse sanayide işlenmiş ürün olarak talep edilen bir meyve olmuş ancak yok denecek kadar az üretilebilmektedir. Dolayısıyla ilk aşamada 1000 ton meyve rahatlıkla değerlendirilebilir

III GÜNCEL VE POTANSİYEL REKABET UNSURLARI

3. Rekabet Unsuru :

Likapa Türkiye’de 2006 rakamlarıyla 10 ton üretilmektedir. Türkiye piyasasına binlerce ton  likapa satışı yapılabilir. Bunun için  pazarlamada sıkıntı yaşanmayacaktır.


IV. LİKAPA ÜRETİM MİKTARLARI VE ELDE EDİLEN GELİR MİKTARI

4. Meyve Üretimi :
Meyve üretimine yönelik olarak yurt dışından getirilecek olan 2 yaşlı fidanların  arazinin eğim ve konumuna göre 265 adet dikim yapılabilir  aşağıdaki tablolar dekar başına adet 2 yaşlı fidan dikimi varsayılarak hesaplanmıştır. Fideler 7. yılın sonunda maksimum verime ulaşmış olacaktır. Dünya ortalaması  dekarda 3,500 kg olup Karadeniz yöresinde  6-7. yılın sonunda maksimum  verime ulaşılacağı düşünülmektedir.Bu haber 11442 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

FİZİBİLİTE RAPORU

Fizibilite Raporu I

Fizibilite Raporu I YABANMERSİNİ FİZİBİLİTE RAPORU

....::::KAPIDA ÖDEME....::::

 KARGO

:::::...........İLETİŞİM...........:::::

 İLETİŞİM

GÜBREMİZ

 İLETİŞİM

ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

»Aktif 58  
»Bugün 82  
»Toplam 1277451  
Sayın Ziyaretçimiz
»IP'niz | 54.205.211.87
» Bu sitemizi ziyaretiniz
SİPARİŞLER BAŞLAMIŞTIR...28 Kasım 2018


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi